3 mô hình ra quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp

Các nhà quản trị doanh nghiệp có thể tham khảo 3 mô hình ra quyết định do những nhà lý thuyết quản trị sáng tạo ra, nhằm áp dụng vào quá trình đưa ra quyết định.

Bài viết bạn sẽ thích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *